Úspešne sme absolvovali certifikované testovanie

Obnovenie certifikácie na poskytovanie úverov

Keďže je sektor poskytovania úverov skutočne dynamicky sa meniace prostredie, je potrebné, aby si každý, kto chce úvery poskytovať, obnovoval odbornú skúšku.

Inak to nie je ani v našom prípade. Pri tomto testovaní sme už ako obvykle išli na vyšší stupeň certifikácie a „povinnú jazdu“ získavania požadovaného certifikátu voči Národnej Banke Slovenska sme zvládli, a to dokonca pri hodnotení 100%, čo je skvelý úspech.

Tešíme sa na vaše nove dopyty a požiadavky a taktiež na spoločné hľadanie riešení pri financovaní nových aj jazdených áut (až do veku 10 rokov), technologických celkov alebo dopravnej techniky.